Към всички детегледачки

Име

Дата на разждане .. - Възраст: 2024
Пол [Sex-]
Семейно положение []
Живее в град
Националност
Район
Имате ли деца Не
Образование []
Квалификация
Учите ли в момента? Не
Работите ли в момента? Не
Имате ли шофьорска книжка? Не
Бихте ли работили в къща с домашни любимци? Не
Пушите ли? Не
Умея да оказвам първа помощ: Не
Здравословни проблеми и/или алергии:
Взимате ли някакви лекаства?
Имате ли физически/ психически увреждания, които са от значение за работата Ви като детегледачка?
Предпочитан град за работа
Готов/а да започне на
Тип заетост
Заплащане на час лв.
Удобно време за работа
Заплащане на месец лв.
Опит с деца Не
Какви допълнителни задължения бихте изпълнявали?
Специфични изисквания към работата?
Бихте ли гледали дете в чужбина? Не
Желаете ли да Ви се плащат осигуровки? Не
Бихте ли се грижили за дете със специални нужди? Не
Бихте ли си извадили медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост и препоръки от Ваши предишни работодатели, ако родител го изиска от Вас? Не