Логопед за деца и възрастни

 • Начало
 • Логопед за деца и възрастни

Логопед за деца и възрастни

Логопедичната терапия както за децата, така и за възрастните е една изключителна възможност за справяне със сериозни проблеми в говорната комуникация, които трябва да бъдат овладяни в точното време от специалист логопед – не само с професионален опит, но и с нужното отношение към специфичните нужди на пациентите.

Логопедичната помощ се изразява в:

 • Развитие на моториката (обща, фина и артикулационна), създаване на учленителни навици.
 • Правилна постановка, артикулация, автоматизация и диференциация на звуковете.
 • Подпомагане на децата със специфични проблеми за усвояване на основни училищни умения за писане, четене и смятане.
 • Tехника на говора, дихателни процедури и изработване на правилно говорно дишане.
 • Корекция на темпа и плавността на речта и усъвършенстване на дикцията.
 • Работа върху постановка на гласа (сила, обем, тембър и височина на тона, интонация и емоционална изразителност)
 • Езиково развитие – овладяване на семантични, морфологични и синтактични знания.
 • Придобити езикови умения – след мозъчен инсулт (афазия или дизартрия) или претърпяна черепно – мозъчна травма.

Фактори за развитие на детската реч:

 1. Важен фактор за развитие на детската реч е слухът. Слухът трябва да е запазен, за да се развие речта на детето. Детето трябва да чува речевите стимули, за да ги имитира.
 2. Главен механизъм за овладяване на речта е подражанието. Правилният модел на подражание.
 3. Следващ фактор е честотата , с която детето се стимулира да говори. То трябва да бъде насърчавано и подкрепяно в своите речеви изяви. Поощрявано, хвалено и награждавано.
 4. Благоприятна езиково – говорна среда, в която да расте детето.

Изберете специалист според Вашите нужди!

Нашият екип ще ви помогне да намерите подходящия специалист за вашето дете. Обучението се води по домовете или в нашите офиси.