Обучение

Няколко думи за нас

Образователна програма "Професионална детегледачка"

Знаете ли, че ако се включите в нашата образователна програма "Професионална детегледачка" вече няма Вие да търсите работа, а работата "ще търси" Вас!

 

Защо да запишете този курс?

 

Квалифицирани преподаватели

Защото родителите ще предпочетат детегледачка, завършила курса, в който тя е получила знания и умения от висококвалифицирани преподаватели

 

Достъп до квалификациите на екипа

Защото родителите ще имат достъп до квалификациите на екипа, провеждащ курса /психолози, педиатри, педагози, преподаватели в МА и СУ/

 

Личностно и професионално развитие

Защото знаем, че Вие търсите начини за повишаване на нивото на Вашата професионална подготовка, така че тя да съответства на европейските стандарти

 

Успешна реализация като детегледачка

Детегледачките завършили курса за обучение са с приоритет за намиране на работа от страна на Агенция Розита БГ.

С удоволствие Ви съобщаваме, че Агенция Розита БГ предприема две важни стъпки към Вашата бъдеща успешна реализация като детегледачка. Защото знаем, че Вие търсите начини за повишаване нивото на Вашата професионална подготовка, така че тя да съответства на европейските стандарти.

 Първо, защото това е свързано с Вашето личностно и професионално развитие, второ, защото Вашите мечти могат да Ви отведат на европейския трудов пазар, където с подготовката, която Ви осигуряваме, ще бъдете напълно конкурентноспособни.

 

Първа стъпка

 Към осъществяване на това Ваше желание е участието Ви в образователната програма,, Професионална детегледачка". Този курс /воден от педагози, психолози, педиатри/ ще Ви осигури:

 • Получаване на необходимите компетенции / в различни нива / за специалността
 • ,, Професионална детегледачка " и сертификат за обучение в съответното ниво.
 • Сертификат ,, Първа до лекарска помощ'', издадени от БЧК / задължителни за страните от Европейския съюз /
 • Лична здравна книжка от РИОКОЗ
 • Езиков сертификат за владеене на западен език /при записан допълнителен модул /
 • Сертификат за компютърна грамотност / при записан допълнителен модул /
 • Сертификат за различни арт умения : музика, рисуване, театрално изкуство / при записан допълнителен модул /
 • Нашите психолози ще изготвят / по Ваше желание / личностна психологическа характеристика на базата на сертифицирани психологически тестове, която да приложите към Вашето CV.

 

Програма за обучение на детегледачки от педиатър

 

Развитие и отглеждане на малкото дете от 0–3 г.

 Анатомо-физиологични особености на новороденото (тегло, ръст, кожа, урина и изпражнения, хормонална криза).

 • Физическо развитие(тегло, ръст, фонтанели, зъби)
 • Хранене на новороденото (майчино мляко, изкуствено хранене, смесено хранене, преходна и обща храна.
 • Да познават техники за хващане, пазене и повдигане на бебето правилно.
 • Физкултура и закаляване (масаж и гимнастика, игри, закаляване).
 • Физически и когнитивни проблеми в развитието
 • Грижи за дете в кърмаческа възраст. Принципи и дневен режим - целодневни грижи. Бебешки колики.
 • Хигиена на новороденото (хигиена на стаята, лична хигиена на детето, изискване към леглото, положение на новороденото по време на сън, маса за повиване и тоалет, къпане, тоалет след къпане, памперси и пелени).
 • Психическо развитие на новороденото (зрение, слух, вкусови и обонятелни усещания, кожни усещания, движения).
 • Заболявания на новороденото (родови увреждания, жълтеница, заболявания на пъпа, кожни заболявания).
 • Имунизации и реимунизации, странични реакции.
 • Отглеждане на недоносени деца.
 • Отглеждане на близнаци.
 • Първа помощ при спешни ситуации.

 

Развитие и отглеждане на детето от 3-7 г.

 • Дневен ред – съставяне на дневен ред – дрехи, проветряване, сън и почивка, дейности, ролята на играта в развитието на детето, разработване на моторните умения на детето.
 • Да са запознати с техниките, прилагани при инциденти и наранявания, най- често срещащи се в ранна детска възраст и детството.
 • Какви са най – честите заболявания в тази възраст и какви грижи и медицински задачи се изпълняват при отглеждането на дете.
 • Разпознават симптомите, свързани с физически и умствени проблеми в развитието.
 • Обличат детето правилно.
 • Най – честите педиатрични нарушения, познават техните основни симптоми, прилагат стъпките и мерките за основните педиатрични заболявания.
 • Знаят основните хигиенни правила: поддържане чистота по време на игра, хигиена на възрастния, средства за къпане и методи и други.
 • Съставят режим на хранене според възрастта и състоянието на здравето, приготвяне на храна, хранителна непоносимост.
 • Познават емоционалните и физическите симптоми, свързани с характеристиките на възрастта на детето.
 • Физическо и психомоторно развитие на децата от 3-7г., като се отчитат техните биологични и поведенчески промени.
 • Знаят основните умения за реанимация.
 • Възрастова характеристика - физиологически особености на тазивъзрастова група, взаимодействие между физическо, здравословно състояние и психическо развитие на детето; болестотворни външни фактори.
 • Първа помощ – видове наранявания, механични наранявания, спешни състояния.

 

 

Програма за обучение на детегледачки от психолог

Възраст 0-3 г.

 • Работа в семейство - етика, култура на общуването, психологически аспекти -реакции и поведение в конфликтни ситуации, видове задължения.
 • Психическо развитие (движение, сетивни функции, говор, емоции, социално поведение).
 • Психология на ранното детство – познаване на психологическите особености на възрастта (теоретична част за трите възрастови кризи детското развитие и стратегии за справяне с тях- фазата на тръшкането или бебешкия пубертет.
 • Психология на ранното детство - познаване на психологическитеособености на възрастта, изграждане на навици, правилни реакции в трудни ситуации.
 • Интелектуално и личностно развитие на детето - развитие на речта,запознаване с околния свят и формиране на представи и умения, изобразителни и други арт дейности.
 • Да придобият умения, проектират и разработват образователни и игрови

дейности подходящи за съответната фаза на развитие.

 • Методика на ранното обучение. Игрови занимания, стимулиращи както мисловната, така и двигателната активност. Значение на игрите, приказките и музиката за детето в различните възрасти.

 

Възраст 3-7 г.

 • Въведение в професията - адаптация в новата среда, видове задължения,психологически аспекти на работата в семейството - връзка между условията на живот и психическите особености.
 • Възрастови характеристики на детето в периода на предучилищна възраст. Формиране на правилно поведение и културни навици на детето.
 • Методи и средства на възпитание и обучение, концентрация, развитие на мисленето.
 • Психология на ранното детство - познаване на психологическитеособености на тази възрастова група, начини за справяне с особени прояви. Особености на комуникацията в променяща се среда.
 • Подготовка на детето за училище – създаване на навици за учене, четене, писане, подготовка за ръката за писане.
 • Отглеждане на деца по метода Монтесори.
 • Работа с деца със СОП и други специфични потребности.
 • Педагогически практики за обучение и възпитание на деца.

 

Особено важно за Вас!

За да Ви бъдем максимално полезни, а Вие да се чувствате по - сигурни и уверени в работата си с деца, може да обсъждате ситуации и проблеми, свързани с професионалните Ви задължения включително превенция на професионално прегряване, със специалистите от нашия екип, свързвайки се с тях по телефона или на специалните ни ежемесечни ,, Консултативни срещи“. Ще провеждаме дискусии относно правила и поведение по време на изпитателен срок при работа в семейство. Тренинг ‘‘ Успешно представяне‘‘.

 

Втора стъпка

След като завършите курса ,, Професионална детегледачка" с получения сертификат и прибавените към него още две два сертификата - за езиково ниво и компютърна грамотност , може да включите Вашия профил безплатно в нашия международен сайт, в който ще бъдете представена по най - добрия начин на семействата, търсещи детегледачки от цяла Европа.

Така Вие ще осъществите мечтите си, а ние ще сме доволни и удовлетворени от това, че сме Ви помогнали да го направите.

 

На добър час!