Обучение

Няколко думи за нас

Образователна програма "Професионална детегледачка"

    Защо да запишете този курс?

 • Защото родителите ще предпочетат  детегледачка, завършила  курса, в който тя е  получила знания и умения от висококвалифицирани преподаватели.
 • Защото родителите ще имат достъп до и квалификациите на екипа, провеждащ курса. / психолози, педиатри, педагози, преподаватели в МА и СУ/
 • Защото след завършване на курса не Вие ще търсите работа - а работата ,, ще търси '' Вас!

С удоволствие  Ви съобщаваме, че ,, РОЗИТА ЕМ - РОЗА ИВАНОВА '' предприема две важни стъпки към Вашата бъдеща успешна реализация като детегледачки. Защото знаем, че Вие търсите начини за повишаване нивото на Вашата професионална подготовка, така че тя да съответства на европейските стандарти.

Първо, защото това е свързано с Вашето личностно и професионално развитие, второ, защото Вашите мечти могат да Ви отведат на европейския трудов пазар, където с подготовката, която Ви осигуряваме, ще бъдете напълно конкурентноспособни.

     Първа стъпка

Към осъществяване на това Ваше желание е участието Ви в образователната програма,, Професионална детегледачка". Този курс /воден от педагози, психолози, педиатри/ ще Ви осигури:

 • Получаване на необходимите компетенции / в различни нива / за специалността
 • ,, Професионална детегледачка " и сертификат за обучение в съответното ниво.
 • Сертификат ,, Първа долекарска помощ'', издадени от БЧК / задължителни за страните от Европейския съюз /
 • Лична здравна книжка от РИОКОЗ
 • Езиков сертификат за владеене на западен език /при записан допълнителен модул /
 • Сертификат за компютърна грамотност / при записан допълнителен модул /
 • Сертификат  за различни артумения : музика, рисуване, театрално изкуство / при записан допълнителен модул /
 • Нашите психолози ще изготвят / по Ваше желание / личностна психологическа характеристика на базата на сертифицирани психологически тестове, която да приложите към Вашето CV.

      Програма за обучение на детегледачки за възраст  0-3 год.

 1. Работа в семейство - етика, култура на общуването, психологически аспекти - реакции и поведение в конфликтни ситуации, видове задължения.
 2. Грижата за дете в кърмаческа възраст - физиологични особености, дневен режим, хранене, целодневни грижи, болестни състояния.
 3. Психология на ранното детство - познаване на психологическите особености на възрастта, изграждане на навици, правилни реакции в трудни ситуации.
 4.  Интелектуално и личностно развитие на детето - развитие на речта, запознаване с околния свят и формиране на представи, и умения, изобразителни и други артдейности. Игрови занимания, стимулиращи както мисловната, така и двигателната активност.
 5. Първа долекарска помощ.

    Програма за обучение на детегледачки за възраст 3 -7 год.

 1. Въведение в професията - адаптация в новата среда, видове задължения, психологически аспекти на работата в семейството - връзка между условията на живот и психическите особености.
 2. Възрастова характеристика - физиологически  особености на тази възрастова група, взаимодействие между физическо, здравословно състояние и психическо развитие на детето; болестотворни външни фактори.
 3. Подготовка за училище - методи и средства на възпитание и обучение, създаване на навици за учене, четене, писане, особености на комуникацията в променяща се среда.
 4. Психология на ранното детство - познаване на психологическите особености на тази възрастова група, начини за справяне с особени прояви, изграждане на правилното поведение и навици за учене и концентрация, развитие на мисленето.
 5. Първа долекарска помощ.

                   Особено важно за Вас !

      За да Ви бъдем  максимално полезни, а Вие да се чувствате по - сигурни  и уверени в работата си с децата, може да обсъждате ситуации и проблеми,  свързани с професионалните Ви задължения, със специалистите от нашия екип, свързвайки се с нас по телефона или на специалните ни ежемесечни  ,, Консултативни среди ''

       Втора стъпка

         След като завършите курса ,, Професионална детегледачка" с получения сертификат  и прибавените към него още две два сертификата - за езиково ниво  и компютърна грамотност , може да включите Вашия профил безплатно  в нашия международен сайт, в който ще бъдете представена по най - добрия начин на семействата, търсещи детегледачки от цяла Европа.

       Така Вие ще осъществите мечтите си, а ние ще сме доволни и удовлетворени от това, че сме Ви помогнали да го направите.

   

                                        На добър час !