Детски психолог

Детски психолог

Психологическа подкрепа на децата и техните родители. Нашите специалисти психолози в помощ за преодоляване на специфични проблеми в детското поведение като:

  • Трудности в училище – при деца и ученици, които трудно се концентрират, разсейват се и не се справят с учебния материал.
  • Страх от училище, изпитване, стеснителност и срамежливост пречещи на ежедневните дейности на учениците.
  • Проблеми в общуването с връстници, учители и родители.
  • Емоционална свръхчувствителност.
  • Самопознание – липса на познаването на себе си и собствените емоции.
  • Агресивно поведение към възрастни или деца.
  • Ниска самооценка и липса на самоуважение.
  • Липса на самостоятелност и интереси, прекомерна привързаност към родителите.
  • Kрайно затваряне в себе си, лабилно настроение с резки промени.

Изберете специалист според Вашите нужди!

Нашият екип ще ви помогне да намерите подходящия специалист за вашето дете. Обучението се води по домовете или в нашите офиси.