Учебен център

Учебен център

Ученически занимални, индивидуални и групови уроци по всички предмети, изучавани в училище. Някои от нас са със завиден педагогически опит, веднага намират болното място и точното решение на проблема. Младите колеги зареждат атмосферата с творческа енергия, с иновативни идеи, кореспондиращи с нашата съвременност: интерактивни методи на обучение, които водят до по-голяма резултатност и повишен интерес от страна обучаващите се.

 

Чуждоезиково обучение за деца и ученици

Чуждоезиковото обучение, съобразено не само с възрастовите  особености на децата, но и с техните индивидуални нужди и възможности за възприемане и усвояване на чуждия език. Усвояване на езика чрез музика, ведео уроци, театрални скечове, Създаване на езикова среда, в която комуникацията да е  на изучавания от децата език. Използваме  детското въображение и желание за игра, за да постигнем речеви умения по съответния чужд език: слушане с разбиране и правилно произнасяне на думи и фрази, разиграване на ситуации, диалогична реч. Използват се системи и помагала, съобразени с възрастовите особености. Осъществяване на плавен преход от възрастта на игрите към началото на активна учебна дейност.

 

Занимални – 1-ви и 4-ти клас

Целта е да помогнем на Вашите деца в спокойна и приятелска атмосфера да усвоят с лекота и удоволствие учебния материал, предаден в училище по съответния предмет. Доизясняваме неразбраните от тях задачи и упражнения, пишем домашни, създаваме необходимите навици за учене и адаптация към училищните методи и форми на работа. Създаваме интерес у учениците и необходимите навици за целенасочена и ритмична подготовка. Съобразяваме се с изучавания в училище материал, с упражнения и тестове надграждаме наученото.

 

Курсове и уроци за 4-ти и 8-ми клас

Курсовете имат за цел да създадат много добра основа по важни предмети, които в по-горните етапи на обучение стават матуритетни. Чрез упражнения и тестове трябва да се достигне до необходимата степен на усвояване, която да гарантира една добра основа за надграждане на новия учебен материал. Предлагаме индивидуални уроци (или в малка група) по всички предмети, изучавани в училище. Целта може да бъде различна: повишаване на успеха в училище по даден предмет, разясняване на недостатъчно добре усвоен учебен материал, подготовка за поправителни  или повишителни изпити и др.

 

Матури за 7-ми, 10-ти и 12-ти клас

Подготовката ще бъде много конкретна и целенасочена към изискванията и критериите за оценка, одобрени от  МОН. Курсовете започват с обстоен преговор на материала от 5. и 6.клас, включен в изпитната програма; с тестове за входно ниво, чрез които се установяват пропуските на всеки един от учениците, подготвят се индивидуални програми за тяхното отстраняване, след което ученикът следва програмата за 7.клас. Правят се множество тестове, контролни, 4 пробни изпита.  Матуритетният курс и в 11.клас, и в 12.клас започва с обстоен преговор на правилата и нормите на езика. Затвърждаваме ги с контролни тестове по формата на матурата. Литературните теми се преподават конкретно, ясно и точно. Предлагаме кратки литературни разработки по определени теми, но с необходимата литературна терминология и структурни елементи.

Предимства на обучението

Безплатни консултации от специалисти
Безплатни педагогически консултации на родители, свързани с интелектуалното развитие на техните деца. Нашите учители ще помогнат на учениците да получат онази подготовка, която да им даде самочувствието, че успяват да вървят напред в обучението. Ние Ви предлагаме подходящия специалист, който има опит в подготовката, познава много добре изискванията и критериите за оценка по съответния изпитен предмет.
Полезно за развитието на децата
Личностно – в динамична среда, стимулираща мисленето, развиваща качествата и способностите на децата и учениците; получаване на компетентности с цел по – високи резултати в различните области на знанието. Заниманията ще бъдат полезни за учениците, защото те всеки ден ще изкачват по едно стъпало в своето интелектуално развитие и така ще стартират от по-висока позиция през следващата учебна година.
Творчески модул с арт дейности
Aрт заниманията насърчават себеизразяването, развиват въображението и креативността. Детето изследва различни техники и среди, развива чувство за естетика. Водещ занятията – специалист по изобразително изкуство, приложни и изящни изкуства. Актьорското майсторство в театралната академия се води от професионален актьор – художествено слово, театрални етюди, спектакли, драматизации. Децата изживяват вълнуващи моменти на детската театрална сцена.

Изберете специалист според Вашите нужди!

Нашият екип ще ви помогне да намерите подходящия специалист за вашето дете. Обучението се води по домовете или в нашите офиси.