Обучение на децата от детегледачка

Интересни дейности за деца, които помагат на ученето чрез игра

Играта е един от най-важните начини, които помагат на децата както да усвояват различни дейности, така и да придобиват социални умения. Правото на децата на игра е толкова жизнено важно за тях, че е включено дори в документите на ООН като едно от най-важните им права.   В тази статия ще ви дадем идеи за […]

Към статията...

Детегледачка за дете с говорни проблеми

За гледане на дете с говорни проблеми е необходима детегледачка с опит в работата с такива деца, за предпочитане с логопедично образование. Говорните проблеми включват закъсняло проговаряне или непроизнасяне на някои звукове.   Закъсняването на развитието на речта у децата е все по-често срещано, особено вследствие на прекаленото гледане на телевизия и времето, прекарано на […]

Към статията...

Езиково обучение на детето с помощта на детегледачка

Обяснимо е желанието на родителите децата им да започнат ранно обучение по чужд език. Владеенето на поне два езика освен родния е важно за цялостната личностна и професионална реализация. Основата на това овладяване на основни европейски езици може да се положи още в ранна детска възраст. За това са необходими редовни занимания – за предпочитане […]

Към статията...