Езиково обучение на детето с помощта на детегледачка

Обяснимо е желанието на родителите децата им да започнат ранно обучение по чужд език. Владеенето на поне два езика освен родния е важно за цялостната личностна и професионална реализация. Основата на това овладяване на основни европейски езици може да се положи още в ранна детска възраст. За това са необходими редовни занимания – за предпочитане ежедневни – под ръководството на специалист, владеещ съответния език.

 

Първи знания по чужд език с помощта на детегледачка

Да, малките деца могат да получат първите си знания по чуждия език още преди да тръгнат на училище, ако сте ги поверили на детегледачка, която владее този език. Ежедневните дейности – миене на ръцете и зъбите, подреждане на масата за закуска и обяд, скачането, бягането и други характерни за детското ежедневие дейности са чудесни възможности за свързването им с думите, описващи тези дейности на чуждия език.

 

 

Детегледачката неусетно ще научи малкото момченце или момиченце на първите думички и изрази. Това става и чрез игри, имитиращи действия от ежедневието, чрез повтаряне и изговаряне едновременно със съответното действие. В съвременното обучение по чужди езици основно място заемат и песничките, създадени с учебна цел. Те се учат с удоволствие, запомнят се бързо и се пеят с желание и радост.

 

Ежедневното обучение, което осигурява детегледачката, е приятно и дава възможност за усвояване на много думички, изрази, дори кратки изречения. Всичко се представя като игри, интересни истории, герои, свързване на думички с любими анимационни филмчета.

 

Редовното повтаряне и разиграването на ежедневни ситуации прави запомнянето на знанията по чужд език лесно, неусетно, и е едно от основните удоволствия за детето.

 

Този начин на преподаване е много по-ефективен от груповите 30-минутни занимания два или три пъти седмично, организирани в детските градини.

 

Детегледачка с квалификации по чуждоезиково обучение

Лицензираната агенция за детегледачки Розита БГ разполага с детегледачки, които имат образование и квалификации за обучение по чужд език – английски, френски, немски, руски. Изберете жена, владееща желания от вас основен чужд език, за да обучава детето ви паралелно с ежедневните занимания.

 

 

Ако желаете детето ви да изучава източен език, като китайски или японски, също можем да ви предложим детегледачки, владеещи тези езици. Запаметяването на основни думи и изрази за ежедневно общуване на китайски или японски език не е трудно. Напротив, то е удоволствие, под формата на игра, ръководена от нашата детегледачка.

 

Предимства на ранното обучение по чужд език

Запаметяването на думи при ежедневното общуване с детегледачката осигурява на детето много добра основа до започването на училище. Така и последващото ограмотяване на чуждия език, което обикновено започва във втори клас, е по-лесно.

 

 

Песничките и стихчетата с първите думи и изрази грабват децата и те се увличат от възможността да разменят реплики на чуждия език с детегледачката. Това е ценна практика, която затвърждава знанията по съответния език.

 

По-късно, в училище, с тази добра основа детето ще изпреварва съучениците си, ще търси допълнителни източници за нови знания чрез допълнителни занимания – четене на текстове, гледане на филмчета и други занимания. Усвояването на чужд език ще остане развлечение, носещо приятни емоции – детето няма да счита, че се натоварва, няма да приема ученето на нови думи и изрази като тежест, като задължение.